TLF: 69 23 20 60

Holmens Auto AS
Ryggeveien 266
1580 RYGGE
lager@holmens-auto.no / tage@holmens-auto.no

Flyttet skap over til ny DAF


Overflyttet skap fra annen bil med ny Zepro bakløfter